Schade overlast veroorzaakt door mollen

Schade die de mol veroorzaakt:

De schade die de mol veroorzaakt zijn de molshopen met hun gangen, daar kunnen paarden of koeien hun poten in blesseren of erger; breken.
Molshopen zijn een ideale plaats voor onkruiden zoals muur, herderstasje en straatgras, zo zal je zien wanneer er in het voorjaar veel molshopen zijn er in de zomer veel onkruid te verwachten is.
Hierdoor word het gras minder smakelijk  en het vee zal er minder van opnemen. En dien ten gevolge minder produceren.
Ook kunnen er boterzuur bacteriën ontstaan door zand en grond  in het kuilvoer. Dit geeft problemen voor de melkfabriek, met name voor het maken van kaas.
 Tevens worden er bij molshopen ook steentjes naar boven geduwd dat dan schade aan grasmaaiers kan veroorzaken.
Ook bij sportvelden, golfbanen kunnen mollen veel problemen geven door verzakkingen en gaten. Sporters hebben zo een grotere kans op onnodige blessures.
Dijken en water keerringen kunnen ook ondergraven worden door mollen. Doorbraak of lekkage is dan denkbaar. Zeker als er veel mollen zijn treed verzwakking op. Ingrijpen in de mollen populatie is dan noodzakelijk.
Schakel in deze gevallen de mollenvanger in!